تولید 4 هزار تن چغندرقند از مزارع شهرستان شیراز


 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت :پس از وقفه ای چندساله با پیگیریهای انجام شده در سال جاری سطحی معادل ۱۲۱ هکتار از مزارع شهرستان شیراز به کشت چغندر قند با استفاده از بذر موریل فرانسوی اختصاص یافت که به دلیل مشکلات فنی حدود ۴۰ هکتار به بهره برداری نرسید.


 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی تصریح کرد :از این مزارع میزان ۴۲۱۲ تن محصول چغندرقند با عیار ۱۶٪ بدست آمده و افت محصول تولید شده ۳/۵تا ۱۰ درصد بوده است

 وی اظهار داشت :کشت چغندرقند در تناوب زراعی با غلات و افزایش حاصلخیزی خاک های زراعی شهرستان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با همکاری کارخانه قند کوار و برگزاری جلسات فنی با آنان همراه با توجیه اقتصادی برای کشاورزان , پیگیری توسعه کشت این محصول استراتژیک از اولویت‌های کاری واحد زراعت این مدیریت می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد :توسعه این گیاه صنعتی میتواند علاوه بر استقلال تولید شکر،چرخ کارخانجات قند را به حرکت در آورده و اشتغال ایجاد کند.