پایان برداشت ذرت علوفه ای در شهرستان شیراز


 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت : برداشت ذرت علوفه ای در سطح ۳۴۶۳ هکتار در شهرستان شیراز به پایان رسید.


به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی تصریح کرد :

میانگین برداشت ذرت علوفه ای در هر هکتار 45 تن می باشد و تا پایان برداشت میزان ۱۴۲۹۶۸ تن علوفه در شهرستان برداشت گردید.

وی افزود :

کشت ذرت علوفه ای در راستای افزایش تولیدات علوفه انجام می شود که در بخش دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد، که ۷۰ درصد تولید در استان و سی درصد آن به مصرف خارج از استان میرسد.