رئیس مرکز : رضا امینی


شماره تلفن همراه : 09173071304

شماره تلفن ثابت : 07132623644

شماره فکس : 07132622565


آدرس: زرقان، بلوار شهیده بخشنده ، روبروی استخر سرپوشیده شهرداری