در مراسمي با حضور بخشدار مرکزی شیراز و مدیر جهاد کشاورزی گلخانه توليد گلهاي زينتي و آپارتماني در بخش مرکزی این شهرستان در هفته دولت ، به بهره برداري رسید.

 

مجید اختری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در آيين افتتاح اين واحد گلخانه گفت: بخش خصوصي براي راه اندازي اين گلخانه بيش از 70 ميليارد ريال هزينه كرده است.
اختری افزود: اين گلخانه توانايي توليد و پرورش هزاران گلدان گل زينتي از جمله گلهاي آنتریوم،ارکیده،پتوس،دیفن باخیا،آگلونما،شفلریا وكاكتوس را در هر دوره داشته و علاوه بر تامين نياز مردم این شهرستان، گلهاي زينتي مورد نياز استان فارس و ساير استان هاي همجوار را نيز فراهم می نماید.
وی تصريح كرد: در حال حاضر اشتغالزایی برای هفت نفر بصورت دائم و 13 نفر بصورت فصلی ایجاد شده است.که با بهره برداري از اين طرح ها براي افراد جوياي كار شهرستان زمينه اشتغال پايدار فراهم و اقتصاد منطقه نيز رونق خواهد گرفت.
این گلخانه ی توليد گلهاي زينتي و آپارتمانی در شهرستان شیراز ، روستاي ظفرآباد از توابع بخش مركزي اين شهرستان واقع شده است که در هر متر مربع 200 عدد گلدان کوچک و 17 عدد گلدان بزرگ  تولید  می نماید.