رئیس مرکز : قاسم قاسمی

شماره تلفن همراه : 09173046171

شماره تلفن ثابت: 0713865404

آدرس : شهر خان زنیان - جنب پاسگاه خان زنیان