رئیس مرکز: سید حسن موسوی

شماره تلفن همراه : 09173071481

شماره تلفن ثابت :07138600484-07138600485

آدرس:سیاخ دارنگون - روستای کدنج