رئیس مرکز: مهرداد محبعلی

شماره تلفن همراه : 09173079133

شماره تلفن ثابت :07138600484-07138600485

آدرس:سیاخ دارنگون - روستای کدنج