ترویج معروف، اهدا کتاب 

 مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اهدا کتاب نماز مفتاح الجنه به پرسنل آن مدیریت ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر به ترویج معروف و فرهنگ کتاب خوانی همت گماشت. 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز کتاب مذکور با پیشنهاد و پیگیری های حجةالاسلام فیروزجنگ مسؤل نمایندگی دفتر ولی فقیه آن مدیریت تهیه و در ایام الله دهه مبارک فجر به پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تقدیم گردید.