*قبور مطهر شهدای شهرستان زرقان گلباران شد*

 

مسئول روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت:

در سومین روز از محرم 

و اولین روز از هفته ی دولت،

مزار شهدای شهرستان زرقان گلباران شد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زرقان، فاطمه فردی:

با حضور فرماندار، امام جمعه و شورای اداری شهرستان زرقان و رضا امینی مسئول جهاد کشاورزی این شهرستان

در اولین روز از هفته دولت

مزار شهدای شهرستان زرقان

گلباران شد