نصب بنر در ورودی مجموعه باغشهری بهارستان دوکوهک . 

  نماینده حقوقی امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت :

نصب تابلو در ورودی باغشهری حومه شهرستان شیراز انجام شد که چهارمین تابلو نصب شده در ورودی باغشهری منطقه صدرا و دوکوهک می باشد. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز کمالی تصریح کرد :

 برای *اولین بار* در سطح شهرستان با همکاری و أخذ دستور و راهنمایی از ابراهیمی معاون دادستان و بصورت پایلوت در منطقه صدرا و دوکوهک و با پیشنهاد مدیر و تیم امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد، که نقش بسیار موثری در اطلاع رسانی به عموم مردم خواهد داشت. 

وی افزود :

با بررسی های میدانی و نامحسوس از مشاورین املاک منطقه پس از نصب تابلو ، قیمت قطعات تاکنون با *کاهش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی و رکود در خرید و فروش* مواجه گردیده است.

کمالی خاطر نشان کرد :

نصب تابلو در چند ماه اخیر در باغشهری های *تنگ جلاب (بهاران) . پارسیان . اهل بیت همگی در منطقه صدرا* واین بار در مجموعه *بهارستان دوکوهک* انجام شده است.