*چالشهای بیمه ی محصولات زراعی و دامی در شهرستان زرقان نقد و بررسی گردید*

 

مسئول جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت: صبح امروز به منظور بررسی مشکلات بیمه محصولات زراعی و دامی، جلسه ای در جهاد کشاورزی شهرستان زرقان برگزار گردید.

 

 به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زرقان، رضا امینی افزود:در این نشست، پزشکی رییس صندوق بیمه محصولات کشاورزی، کاظمی نماینده نظام صنفی کشاورزی شهرستانهای شیراز و زرقان، نمایندگان اداره دامپزشکی و بانک کشاورزی، کارگزاران بیمه و نماینده کشاورزان و دامدارن حضور داشتند.

وی تصریح کرد: مشکلات بهره برداران درحوزه زراعت و دامداری بصورت تخصصی و جداگانه بررسی گردید و به نقد و تجدیدنظر پرداختند.

این مقام مسئول اظهار کرد: مسئولین حاضر در جلسه درخصوص رفع مشکلات بیمه بهره برداران زراعی و دامی قول مساعدت و همکاری دادند.