مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت :

اولین مانور در حوزه قرارگاه شماره 2 پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان با پوشش دهی شمال غربی انجام شد. 


 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح الله سیروسی در ارتباط با دستگاه های متولی گشت های هم پوشان قرارگاه مذکور تصریح کرد :

با هماهنگی صورت گرفته توسط قرارگاه شماره ۲ حفاظت اراضی و با دعوت از نمایندگان دستگاه های متولی امور زمین اعم از شهرداری منطقه ۱۰ ، معاونت اجرایی شهرداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، منابع طبیعی و آبخیزداری ، بخشداری مرکزی ، گشت جرائم و کارشناسان امور اراضی شهرستان شیراز از مبدا قرارگاه واقع در شمال غربی شهرستان آغاز شد و ضمن بازدید و بررسي باغات بلوار دکتر حسابی ، نهر اعظم ، انجیره و گلستان در منطقه گویم خاتمه یافت. 

او خاطر نشان کرد :

در مانور مذکور علاوه بر رژه موتوری گشت های حفاظت اراضی دستگاه های متولی امور زمین

نسبت به صدور اخطاریه و دیوارنویسی به تعداد ۲۰ مورد اقدام گردید. 

سیروسی با اشاره به حضور هیئتی متشکل از مسؤلین و کارشناسان امور اراضی و یگان حفاظت استان خوزستان به منظور آشنایی و الگوبرداری از فعالیت های قرارگاه های پیشگیری و حفاظت از اراضی کشاورزی همزمان با مانور اظهار کرد :

با توجه به توصیه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و با هدف واکنش سریع به تخلفات تغییر کاربری ها در اراضی کشاورزی تعداد ۳ قرارگاه حفاطت از اراضی در شهرستان شیراز پیش بینی که بلا فاصله ۲ قرارگاه تاسیس و در راستای اهداف وارد عمل شد . عملکرد این قرارگاهها به حدی خوب و جالب توجه بود که سایر استانها نیز به فکر اجرای این ایده افتاده و استان خوزستان برای الگو برداری وآشنایی با عملکرد قرار گاه با حضور در آنجا از نزدیک با فعالیت کارشناسان آشنا شد که برای بازدید کنندگان حمایت و تعامل با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی جالب توجه بود. 

 این مهم الگو و راهکار مناسبی برای استفاده از امکانات دستگاهای مختلف در جهت هم افزایی و افزایش کارایی گشت های حفاظت اراضی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد و می تواند در استان های دیگر نیز الگوبرداری شود.

این مقام مسئول همچنین با تاکید بر وظیفه ی ذاتی و قانونی این قرارگاه که صرفا مجری اجرای احکام صادره از دستگاه‌های قضایی می باشد، ابراز کرد: ۷ مورد ساخت و ساز از نوع دیوارکشی و نصب درب ورودی در مساحت حدود پنج هزار متر مربع که در بدو مرحله تخلف بودند با هماهنگی و به صورت قانونی تخریب گردید وهمچنین وسایل و ابزارآلات مربوط به مشاور املاک غیرمجاز در محدوده قرارگاه شماره ۲ حفاظت اراضی توقیف و از ادامه ساخت آن جلوگیری شد.