مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت :

 65 درصد از تراکتورهای فعال در شهرستان پلاک گذاری شده است. 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان زرقان، نام احمدی تصریح کرد : 

 با توجه به عدم تعلق سهمیه سوخت به ماشین آلات فاقد پلاک از اول دی ماه سال جاری، بهره‌برداران باید هر چه سریعتر نسبت به انجام پلاک گذاری اقدام نمایند. 

وی افزود :

از 778 دستگاه تراکتور فعال در منطقه 506 دستگاه پلاک گذاری شده و 272 پرونده در دست اقدام میباشد که با همکاری دفتر نظام مهندسی، نیروی انتظامی 

 بازدید از تراکتورها انجام می گیرد.