مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت :۴٩٧ اشتغال مربوط به ادارات و واحد های مدیریت جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی این شهرستان در سامانه رصد ثبت شد.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی از تحقق بیش از

٨٢ درصدی تعهد اشتغال سالانه و ١١٠/۴ درصدی تعهد ٩ ماهه این اداره در سامانه رصد خبر داد و افزود :

  بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه رصد، تا کنون جهاد کشاورزی شهرستان شیراز بیشترین تعداد اشتغال ثبت شده در سامانه مذکور را داشته و پیش بینی میشود تا پایان سال با ۶۰۰ نفر تعهد، بیشترین میزان تحقق تعهد پیش بینی شده را به خود اختصاص دهد .

سیروسی با بیان اینکه سامانه رصد توسط اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تصریح کرد :

یکی از راهکارهای دولت برای سامان‌دهی اشتغال ایجاد سامانه مذکور است که به‌منظور کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌های بازار کار و میزان اشتغال ایجاد و طراحی‌شده است و دستگاه‌های اجرایی از طریق این سامانه اطلاعات اشتغال خود را که به صورت سهمیه ای و تعهد سالانه مشخص می شود وارد می‌کنند.