مدیریت جهاد کشاورزی

 روز یکشنبه مورخ بیست و هشت فروردین 1403 طی حکمی از دکتر مجتبی دهقان پور رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان فارس، دکتر محمد میرزایی به سمت سرپرست جهادکشاورزی شهرستان شیراز منصوب گردید.

 روز یکشنبه مورخ 10 شهریور1398 طی حکمی از جانب آقای دکتر قاسمی رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان فارس، جناب آقای مهندس ذبیح اله سیروسی به سمت مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیراز منصوب گردید.اداره فنی و زیربنائی جهاد کشاورزی شهرستان شیراز

مسؤل :

امین شکری زاده

تلفن تماس:

07138312743  روز شنبه مورخ 10 مهر 1395 طی حکمی از جانب آقای دکتر قاسمی رییس محترم سازمان، جناب آقای مهندس مجید اختری به سمت مدیر شهرستان منصوب گردید.