اجرای دو فقره حکم قطعی در بخش ارژن شهرستان شیراز 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت :با همکاری دستگاه قضا و در راستای تنش زدایی در زمان اجرا، صرفه جویی در منابع دولت و بیت المال و همچنین ترویج در راستای خود تخریبی بوسیله متخلفین در مورخ 20 بهمن ماه دو فقره حکم قطعی در دو منطقه ملک آباد و قرقچین بخش ارژن اجرا شد. 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی افزود :با احتساب اجرای این احکام 8 فقره از احکام قطعی در سطح شهرستان مربوط به سنوات گذشته که باعث مشکلات عدیده ای گردیده بود با همکاری دستگاه قضا و با توقیف حساب بانکی و منع خدمات اجتماعی بصورت خود تخریبی انجام شد. 

وی خاطرنشان کرد :البته اجرای اینگونه احکام به دلیل تبعیت ادوات قلع و قمع از صاحبان مستحدثات مشکلات و سختی های خاص خود دارد و با تدبیر و مدیریت منحصر به فردی اجرا می گردد.