برنج کاران شهرستان شیراز محدودیت های منابع آب را جدی بگیرند


 

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت :در سال جاری علی رغم اطلاع رسانی به کشاورزان در خصوص محدودیت و ممنوعیت کشت برنج با استفاده از آبهای زیرزمینی و چاه های کشاورزی و تشویق به همکاری در کشت مستقیم بروش خشکه کاری, قسمتی از مزارع برنج شهرستان به وسیله آبهای زیرزمینی کشت گردید.


 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی تصریح کرد ؛ جمع کل سطوح شالیزارهای شهرستان شیراز در سال ۹۹ معادل ۲۳۰ هکتار بوده که از این سطح میزان ۸۹ هکتار با آبهای زیرزمینی و ۱۴۰ هکتار توسط آبهای سطحی و رودخانه و کانالهای روان آب سطحی، آبیاری گردیده است.

 وی افزود : در راستای اهداف کشاورزی پایدار و حفظ منابع آب زیرزمینی در سال جاری نسبت به توسعه کشت مستقیم برنج بروش خشکه کاری که صرفه‌جویی تا هفتاد درصدی در مصرف آب آبیاری با روش تیپ قطره ای را بدنبال دارد و هزینه های گزاف کارگری در زمان نشاکاری و هزینه های برق و سوخت چاه های کشاورزی را بخوبی کاهش می دهد، اقدام گردید که با تولید ۴۲۰۰ کیلوگرم در هکتار شلتوک نتایج رضایتمندی بدست آمد و بسته حمایتی شامل نهاده های کشاورزی و لوله های نوار تیپ به کشاورزان پیشرو تحویل داده شد..

وی اظهار داشت :علاوه بر این توسعه کشت مستقیم بروش خشکه کاری برنج در شالیزارهای شهرستان شیراز برای سال زراعی جدید در دستور کار این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مستعد قرار گرفته است.