رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی شهرستان شیراز 

بازدید اول، گلخانه ٩هزار متری گل رز شاخه بریده در ظفرآباد 

بازدید دوم، دومین گلخانه مجهز استان

زنجیره ارزش تولید مواد غذایی شرکت سمیران سلامت، گلخانه تولید نشاء فلفل، گوجه و بادمجان به مساحت ۶هزارمتر مربع با تولید ١۵ میلیون نشا و دستگاه بذرکار کاملا ملی و گلخانه تولید صیفی به مساحت حدود ١۴ هزار مترمربع 

با حضور سیروسی مدیر و فیروزجنگ مسؤل نمایندگی دفتر ولی فقیه جهاد کشاورزی ، احمدی رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ضیاعی کارشناس اقتصادی فرمانداری، حسن شاهی رئیس بسیج جامعه کشاورزی فارس،شریفی رئیس بانک کشاورزی شعبه مرکزی ، طاهری کارشناس گلخانه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ناظمی مدیرکل دامپزشکی استان، بلوچی کارشناس انجمن مهندسی آب، محبتی مسؤل باغبانی و غریبگرد مسئول ترویج جهاد کشاورزی شهرستان شیراز 

⬅️این رزمایش در راستای دانش بنیان نمودن کشاورزی و تداوم امنیت ملی و با هدف پایداری امنیت غذایی از طریق ارتقاء بهره‌وری تولید در واحدهای بهره‌برداری زراعی، باغی و دامی استان از ۱۷ لغایت ٢۶ اردیبهشت به‌صورت مشترک توسط سازمان جهاد کشاورزی فارس و سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه فجر استان برنامه‌ریزی‌شده است.