مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت:

در راستای پایش مزارع در معرض خطر استفاده از فاضلاب، در قالب گشت همپوشان سه مزرعه در جنوب شیراز شناسایی و با کشاورزان متخلف برخورد قانونی صورت گرفت.


 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح‌اله سیروسی تصریح کرد:

ادارات متولی گشت همپوشان شامل بهداشت، محیط زیست،جهاد کشاورزی و شهرداری است که در هفته گذشته ،تعداد سه دستگاه موتور پمت که به صورت غیر قانونی اقدام به پمپاژ آب از کانالهای فاضلاب به منظور تأمین آب مزارع یونجه و ذرت در جنوب شهر شیراز می کردند، جمع آوری و توسط شهرداری منطقه ۷ توقیف شد.

سیروسی افزود:

 در این عملیات ، به کشاورزان متخلف نیز برای چندمین بار تذکر و اخطاریه کتبی داده شد تا از تکرار جرم خودداری نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز همچنین اظهار کرد:

 برخورد های جدی و قانونی جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت منجر به روند کاهشی تخلفات در این زمینه شده است.