مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از اجرای طرح های تحقیقاتی کاشت ذرت علوفه ای و افزایش متوسط عملکرد آن در شهرستان شیراز خبر داد.


به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی گفت: سطح زیر کشت ذرت در شهرستان 5هزار 370 هکتار است که 5 هزار و 239 هکتار آن به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است.

وی افزود: تا کنون از سطح 1875 هکتار ذرت علوفه‌ای با متوسط عملکرد 57 تن در هکتار 107600 تن برداشت شده است که در مقایسه با سال گذشته و با توجه به افزایش کشت در سال جاری متوسط عملکرد دو تن در هر هکتار افزایش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شیراز همچنین با بیان اینکه سطح زیر کشت ذرت دانه ای در سال گذشته صفر و در سال جاری 131 هکتار بوده است تصریح کرد: با متوسط عملکرد 24 تن در هکتار از این میزان سطح کشت 3144 تن برداشت ذرت دانه ای داشته ایم.

به گفته سیروسی؛ باتوجه به گرانی نهاده دامی، سطح زیر کشت ذرت در شهرستان حدود 2 هزارهکتارنسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

او همچنین با تشریح عملیات اجرای چهار طرح تحقیقاتی در این شهرستان ، اظهار کرد:

سه طرح ذرت نشایی در سطح هزار متر مربع برای اولین بار در شهرستان ،مقایسه تراکم بذر در سطح یک هکتار ،مقایسه ارقام در سطح دو هکتار در بخش حومه و طرح مقایسه ای تراکم بوته در سطح دو هکتار در منطقه داریون اجرا شد.

وی گفت: کشاورزان ذرت کار برای صرفه جویی در مصرف آب، مزارع خود را به آبیاری تیپ تجهیز کردند که هم سطح زیر کشت و هم عملکرد محصول افزایش یافته است.

به گفته مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شیراز، برداشت ذرت علوفه‌ای در این شهرستان تا آبان ماه ادامه دارد.