مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از اجرای عملیات تبصره ۲ماده ۱۰ در روستای گچی این شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ذبیح اله سیروسی افزود:
عملیات اجرای تبصره۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در منطقه گچی واقع در حریم شهر شیراز ساعت یک بامداد امروز ۲۲شهریور آغاز و تاساعت ۶ صبح ادامه پیدا کرد .
به گفته وی ؛طی این عملیات تعداد ۱۵۲ واحد ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی کشاورزی تخریب و به حالت قبل برگردانده شد .
سیروسی اظهار کرد:این عملیات باحمایت ۱۵۰ نفر از نیرو های انتظامی شهرستان شیراز و همکاری شهرداری منطقه ه انجام شد.