مسول اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت:

روز مزرعه  در قالب کارگاه عملی  آشنایی با کارنده های ویژه کشت دیم در داریون شیراز برپا شد.


 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز محسن محبتی با اعلام این خبر افزود:

در راستای اجرای اهداف طرح جهش تولید در دیمزارها و با هدف بالا بردن آگاهی و شناخت بهتر بهره برداران کارگاه مذکور با دعوت از ۶ شرکت مطرح کشوری سازنده  ادوات کشاورزی و نمایش حضوری نحوه کار با کارنده ها به ویژه کارنده های کاشت مستقیم و ادوات بسترسازی و کم خاک ورزی اراضی دیم برگزار شد.

وی اظهار کرد: در این رویداد حدود ۶۰ نفر بهره بردار از سرتاسر  شهرستان ،مدیران ۲۴ پهنه ،مسولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان شیراز  و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان های مرودشت و زرقان نیز حضور داشتند.

به گفته او؛ در این رویداد که با استقبال بی نظیر بهره برداران و شرکتهای سازنده ادوات کشاورزی روبرو شد کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان شیراز نحوه کار با ادوات و مزایای استفاده از آن ها را به صورت عملی برای حاضرین در کارگاه تشریح کردند.

در همین راستا مجید غیور مسول مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی شیراز تصریح کرد: یکی از اولویتهای ویژه این مدیریت افزایش ضریب مکانیزاسیون با اجرای طرح نفوذ دانش در شهرستان است که به حمدالله در سال زراعی گذشته ۷۰ درصد از مزارع دیم این شهرستان بعد از برگزاری نمایشگاه صحرایی و کارگاه آموزشی ذیربط با استفاده از دستگاههای عمیق کار دیم کشت گردید.