رییس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از اجرای احکام قطعی دیوارکشی ، ساختمان و محوطه سازی در روستاهای ظفر آباد و دهک این شهرستان خبر داد.


 

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز مجید کوهستانیان گفت: چهارشنبه دوازدهم مهر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲:۳۰ بامداد با دستور قضایی طی اجرای احکام موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ در اراضی کشاورزی روستاهای ظفرآباد و دهک شهرستان شیراز، سه مورد تغییر کاربری اراضی به میزان ۱۷۰۰ مترمربع تخریب، قلع وقمع و اعاده به وضع سابق شد.

کوهستانیان در ادامه با بیان اینکه به ‌منظور حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات داخلی، از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان جلوگیری می‌شود، تاکید کرد: اراضی کشاورزی به عنوان ثروت و امانت جامعه برای نسل‌های آتی است و کسانی که از این ثروت و هدیه الهی استفاده می‌کنند، همواره موظف ‌اند از آن به ‌طور صحیح بهره‌‌برداری و در حفظ و حراست از آن برای نسل‌های آینده تلاش کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان در قالب گشت همپوشان با بررسی مستمر و حضور فعال در عرصه های کشاورزی و نیز گزارشهای دریافتی از سامانه ۱۳۱، مزارع و باغها را رصد میکنند و با هرگونه اقدام غیرمجاز برابر قانون برخورد خواهند کرد.